ZAKRES USŁUG

usługiKancelaria świadczy usługi zarówno w zakresie udzielania jednorazowych porad prawnych, jak i stałej obsługi, w tym sporządzania pism, pozwów, wniosków i opinii w zakresie:

  • szeroko pojętego prawa cywilnego (w tym spraw egzekucyjnych i spadkowych),
  • prawa rodzinnego,
  • prawa gospodarczego i handlowego,
  • prawa karnego,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • prawa administracyjnego,

a także w zakresie windykacji należności oraz spraw odszkodowawczych (w postępowaniu przed ubezpieczycielami, a także w późniejszym postępowaniu sądowym).

W zakresie usług znajduje się także reprezentowanie w sporach przed sądami wszystkich instancji w w/w sprawach.

W sytuacji, gdy do rozwiązania danego problemu Klienta potrzebna jest dodatkowa wiedza specjalistyczna Kancelaria współpracuje także m.in. z prawnikiem – licencjonowanym pośrednikiem nieruchomości, rzeczoznawcami majątkowymi, fundacjami, specjalistami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy a także specjalistami z innych dziedzin.

Kancelaria świadczy także usługi w zakresie prowadzenia szkoleń z różnych dziedzin prawa a także – za pośrednictwem wykwalifikowanych osób – bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest indywidualnie z Klientem, po uprzednim zapoznaniu się ze sprawą i z uwzględnieniem stopnia skomplikowania danej sprawy.

W przypadku tzw. stałej obsługi prawnej wynagrodzenie ustalane jest na poziomie stałej kwoty miesięcznej, z możliwością zlecenia Kancelarii prowadzenia wszystkich spraw i problemów prawnych.

Kancelaria przewiduje różne formy wynagrodzenia (m.in. jednorazowo bądź w częściach), co uzależnione jest od indywidualnych ustaleń z Klientem.