RADCA PRAWNY

fotoDagmara Rajchel – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł magistra prawa uzyskała broniąc pracy magisterskiej o tematyce „Środki dowodowe w procesie cywilnym w postępowaniu przed sądem I instancji.” napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. US Henryka Doleckiego.

W czasie studiów pracowała – od 2004 roku – w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, na stanowisku sekretarza sądowego.

W 2010 roku rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Od tego czasu przez niemal 4 lata pracowała w kancelariach radców prawnych.

Następnie od połowy roku 2013 przez okres ponad roku pracowała w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie na stanowisku asystenta sędziego a do jej obowiązków należało przygotowywanie projektów orzeczeń – m.in. wyroków i uzasadnień wyroków.

Kilkunastoletnie już doświadczenie zawodowe w branży prawniczej, zdobywane na różnych stanowiskach pracy, pozwoliły radcy prawnemu Dagmarze Rajchel na dogłębne zapoznanie się ze specyfiką pracy, zarówno w kancelariach radców prawnych, jak i w sądach powszechnych, które to doświadczenie potrafi obecnie wykorzystać w prowadzonej kancelarii.

Poza studiami prawniczymi ukończyła studia podyplomowe z kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w służbach publicznych, uzyskując certyfikat audytora wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.