KANCELARIA

Zasadniczym celem Kancelarii jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej zarówno przedsiębiorcom, jak również osobom prywatnym – w poszanowaniu litery prawa i z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego każdego Klienta.

Kancelaria przewiduje także udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla osób, których stan majątkowy nie pozwala na uiszczenie opłat związanych z pomocą prawną we wskazanym zakresie.

Usługi takie świadczone są w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 17:00, jednakże proszę o wcześniejsze umówienie się (telefonicznie bądź za pośrednictwem adresu e-mail) na spotkanie.

Bezpłatne porady prawne obejmują analizę stanu prawnego na podstawie okazanych radcy prawnemu dokumentów lub stanu faktycznego zreferowanego radcy prawnemu, omówienie problemu ze wskazaniem odpowiednich przepisów prawa odnoszących się do danego stanu faktycznego a także propozycję możliwych rozwiązań przedstawionego problemu.

Zapraszam do zapoznania się ze stroną internetową Kancelarii.