Tarcza antykryzysowa – praktyczne vademecum

7 kwietnia 2020

Tak zwana „Tarcza antykryzysowa” – a dokładnie Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) Jest to zmiana ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Na stronie internetowej Sejmu dostępny jest tekst jednolity ustawy.

Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie https://www.gov.pl cyt.: tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:

– ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,

– finansowaniu przedsiębiorców,

– ochronie zdrowia,

– wzmocnieniu systemu finansowego,

– inwestycjach publicznych

Jak widać z powyższych założeń celem ww. ustawy jest m.in. ochrona przedsiębiorców i pracowników przed negatywnymi skutkami epidemii COVID-19.

Poradnik przedsiębiorcy wskazujący konkretne rozwiązania i wsparcia dla firm w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19 dostępny jest w formie elektronicznej – do pobrania z naszej strony:

POBIERZ

Źródło:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-tarcza-antykryzysowa-wsparcie-dla-firm-w-zwiazku-z-covid-19